Katedra Live

PROJEKT

Kronika Katedry

RSS

1941 - 1944 Czas wojny

Latem 1944 roku, w okresie nasilających się nalotów alianckich na Szczecin, przystąpiono do zabezpieczania cenniejszych elementów wyposażenia: ołtarz główny i organy wywieziono do Niemieńska koło Drawna, skąd prawdopodobnie zostały zabrane przez wojska radzieckie do Rosji. Cięższe elementy kamienne i dekoracje nagrobków schowano w kryptach kościoła, a wielki dzwon zamurowano w kruchcie północnej pod wieżą.

»
455
0
0
0
31 maja 1944 01:42 »

1899 — 1900 Restauracja kaplicy Mariackiej

W 1899-1900 roku odrestaurowano zewnętrze i wnętrze kaplicy Mariackiej (obecnie: obecnie Matki Boskiej Częstochowskiej) w stylu neogotyckim służącej przez dłuższy czas za skład sprzętów. Naprawiono sklepienia, otynkowano ściany i pokryto polichromiami, które wykonano w stylu neogotyckim.

 

»
487
0
0
0
1 stycznia 1970 01:00 »

1894 Katastrofa podczas budowy hełmu

W 1894 roku wiosna pod naporem wiatru konstrukcja runęła drewniana konstrukcja hełmu. Zniszczony został dach korpusu i kaplicy Mariackiej, która straciła wówczas oba szczyty i sklepienia.

 

»
295
0
0
0
1 stycznia 1970 01:00 »

1893 Budowa hełmu wieży

Pod koniec XIX wieku kościół wymagał już gruntownej renowacji. Okazją do podjęcia prac stała się 700-letnia rocznica powstania świątyni, a inicjatorami obchodów tej rocznicy był konserwator zabytków Hugo Lemcke i szczeciński kupiec Karol Gerber. W 1893 roku, jesienią ustawiono rusztowania do budowy wysokiego hełmu.

»
283
0
0
0
1 stycznia 1970 01:00 »

1711 - 1734 Barokizacja koscioła św. Jakuba

W 1711 roku powstało barokowe wnętrze wyposażono w nowe dzieła takie jak: ambona, empora muzyczna, organy, dzwony, zegar i naczynia liturgiczne ołtarz główny projektu Erharda Lὄfflera, który przyciągał uwagę wielkością, bogactwem rzeźb, snycerki i złoceń. Do znaczniejszych barokowych fundacji należały: epitafia, nagrobki, płyty nagrobne ustawiane we wnętrzach kaplic.

 

»
340
0
0
0
1 stycznia 1970 01:00 »

1667 - Katastrofa podczas wojny szwedzko-pruskiej 1679 - 1699 Przebudowa

W 1677 roku miała miejsce katastrofa podczas wojny szwedzko-pruskiej; w kościele wybuchł pożar spowodowany ostrzałem artyleryjskim miasta przez wojska brandenburskie. W czasie pożaru hełm wieży runął na korpus, niszcząc dach, sklepienia i część wyposażenia.

W 1679 roku rozpoczęto przebudowę, tak w wyglądzie architektury jak i w wyposażeniu wnętrz fundując jednocześnie nowe organy i dzwon. W 1679, 1680, 1682 roku ufundowano kolejne dzwony. Ostatni zwany „Wielkim”, zachował się do dziś. Do 1699 roku zakończono odbudowę sklepień w nawach i odbudowę hełmu wieży. Sklepienia założono na pierwotnej wysokości, nadając im kształt sklepień krzyżowych z lunetami. Wieżę przykryto niskim, namiotowym dachem, a na kalenicy korpusu wybudowano barokową sygnaturkę. W portalach założono nową, barokową stolarkę drzwi. Ściany we wnętrzu i część elewacji otynkowano, zakrywając średniowieczne polichromie i zewnętrzny detal architektoniczny.

 

»
327
0
0
0
1 stycznia 1970 01:00 »

1456 — 1503 Przebudowa kościoła w 2 połowie XV wieku

Po 1456 roku nastąpił ostatni etap budowy. Po zawaleniu się wieży południowej, której mury, spadając na dach, zniszczyły zachodnią część bazylikowego korpusu. Odbudowę przeprowadzono w formach nawiązujących do kształtu prezbiterium, zmieniając przestrzeń bazylikową na halową. W latach 1456 -1503 w trakcie prac zmieniono pierwotną kompozycję fasady zachodniej dwuwieżową na jednowieżową, zwieńczając ją wysokim, stożkowym hełmem. Prace prowadził mistrz budowlany Jan Benecke. Datę ukończenia budowy wieży można uznać za datę zamknięcia średniowiecznego cyklu budowlanego i ostatecznego ukształtowania form świątyni, które pomimo wielu późniejszych zmian przetrwały do chwili obecnej.

»
303
0
0
0
1 stycznia 1970 01:00 »

1375 — 1387 — 1430 Przebudowa prezbiterium z bazyliki na halę w XIV wieku.

Dojrzała forma średniowiecznej świątyni powstaje w wyniku przebudowy. W latach 1375-1387 dokonano gruntownej przebudowy chóru z układu bazylikowego na halowy. W tym celu podwyższono filary i mury obejścia, budując nowy wieniec kaplic tej samej wysokości. Autor przebudowy prezbiterium pozostaje nieznany z nazwiska. Przypuszcza się, że jego uczniem był znany architekt szczeciński Henryk Brunsberg. Około 1430 roku twórca malarskiego nurtu w ceglanej architekturze Pomorza pracował w kościele św. Jakuba w elewacji południowej korpusu nawowego, którą Brunsberg zbudował od podstaw razem z kaplicami.

»
331
0
0
0
1 stycznia 1970 01:00 »

1250 Budowa murowanej świątyni

W 1 połowie XIII wieku rozpoczęto budowę wczesnoromańskiej, jednoprzestrzennej kaplicy murowanej na miejscu istniejącej, drewnianej. Około 1250 roku rozpoczęto budowę korpusu trójnawowej bazyliki z transeptem przykrytej drewnianym stropem. W 2 połowie XIII wieku do korpusu nawowego dobudowano prezbiterium z obejściem i kaplicami, a następnie wybudowano dwie wieże po stronie zachodniej.

Aksonometria architektonicznej bryły bazyliki z wieńcem kaplic pierwotnego układu kościoła św. Jakuba z XIII-XIV wieku z przylegającą do niej kaplicą Mariacką zbudowaną dla małej wspólnoty benedyktynów

»
294
0
0
0
1 stycznia 1970 01:00 »
Wszystkich rekordów: 81