Katedra Live

PROJEKT

Kronika Katedry

RSS

28 marca 2009 - Via Crucis - rozważania Drogi Krzyżowej w dawnej polskiej pieśni pasyjnej

Zdjęcia z niezwykłego nabożeństwa "Via Crucis- rozważania Drogi Krzyżowej w dawnej polskiej pieśni pasyjnej". Wydarzenie przygotowane przez "Projekt muzyczno- liturgiczny Wschód-Zachód". fot. Mariusz Dubojski

»
1118
15
0
0
29 marca 2009 21:08 »

20 II 2009 - NOC KATEDRALNA

Przerosła najśmielsze oczekiwanie. Zainteresowanie wielkie. Ok. 1000 osób odwiedziło katedrę od godz. 19.00 do 24.00.
Łukaszowi K. za zorganizowanie nocy dziękujemy.

»
1031
6
0
0
23 lutego 2009 16:54 »

23 - 25 II 2009 - Rekolekcje wielkopostne dla SP 33 i 63

Prowadzą: Siostry Jezusa Miłosiernego

»
1058
0
0
0
23 lutego 2009 13:27 »

Boże Narodzenie 2008

Przed katedrą powstała replika tejże świątyni. Wszystko to za sprawą ks. Piotra i Młodzieży

»
932
0
0
0
24 grudnia 2008 22:03 »

27.07.2008 - Uroczyste Poświęcenie tarasu widokowego na wieży katedralnej

Dnia 27 lipca 2008 r. J. E. Abp Zygmunt Kamiński dokonał poświęcenia ukończonego tarasu widokowego w odbudowanej nowej iglicy szczecińskiej katedry.

»
922
0
0
0
27 lipca 2008 17:48 »

25 VII 2008 - Odpust św. Jakuba i Święto chleba

»
915
0
0
0
25 lipca 2008 21:22 »

15 VI 2008 - Ukończenie budowy Nowych Organów Jan Paweł II

15 czerwca 2008 uroczyście poświęcone zostały nowe organy, które nazwano „Jan Paweł II”. Mają one 66 głosów i składają się z 4743 piszczałek (o wysokości od 11 milimetrów do 10 m), w tym 183 rezonatory trąbki hiszpańskiej. Cały instrument o wysokości 10 m waży 36 ton. Specjalnie na tę uroczystość skomponowane zostały dwa utwory Lux et veritas (Światło i prawda) Marka Jasińskiego i Ad maiorem Dei gloriam (Na większą chwałę Bożą) Zbigniewa Kozuba.

»
1173
0
0
0
15 czerwca 2008 20:04 »

29 IX 2007 - Relikwie św. Dominika Savio oraz spotkanie ministrantów w Katedrze

W sobotę 29.09.07 służba liturgiczna naszej diecezji miała niepowtarzalną okazję oddania czci doczesnym szczątkom św. Dominika Savio patrona ministrantów. Sarkofag pielgrzymował po Polsce, nawiedzając przede wszystkim parafie i instytucje salezjańskie. Znalazł się jednak czas na to niezwykłe spotkanie ministrantów naszej diecezji z ich patronem. Czuwanie zgromadziło ok. 200 ministrantów z całej diecezji. Spotkanie wypełniła modlitwa, rozważania, medytacja osobista oraz śpiew, pięknie animowany przez scholę wspólnoty Kościoła Domowego. Na zakończenie, każdy osobiście, podchodząc do sarkofagu, zawierzył swoje ministranckie powołanie św. Dominikowi.

»
1589
13
0
0
29 września 2007 22:03 »

1999 - Ingres Abp Zygmunta Kamińskego do Katedry

»
52
0
0
0
31 maja 1999 03:22 »

1999 - 2014 ks. prał. Jan Kazieczko Proboszczem Katedry

Jan Kazieczko, ks, ur. 21 III 1944 w Rodatyczach k. Gródka Jagiellońskiego (obecnie Ukraina). Święcenia kapłańskie w 1969 we Lwowie. Absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1980).

1969-1972 wikariusz w parafii MB Królowej Polski w Kaliszu Pomorskim, 1972-1973 w parafii Chrystusa Króla w Reczu, od 1973 w Szczecinie: do 1979 w parafii św. Stanisława Kostki, w 1980 w parafii Najświętszego Zbawiciela, 1980-1981 w kościele katedralnym św. Jakuba Apostoła i kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego; 1981-1987 proboszcz w parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Raduniu. Od 1974 współorganizator pieszych pielgrzymek studenckich na Jasną Górę; od 1979 uczestnik spotkań z działaczami KSS KOR w mieszkaniach prywatnych.

VIII 1980 – 1981 opiekun duchowy strajkujących stoczniowców i ich rodzin, doradca działaczy „S”, m.in. Jana Tarnowskiego.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin; 1982-1987 diecezjalny duszpasterz młodzieży licealnej, organizator Ruchu Światło-Życie na Pomorzu Zachodnim, organizator sprzętu (maszyny do pisania) dla młodzieżowego ruchu wydawniczego (okolicznościowe gazetki i ulotki); w 1985 współorganizator rozbudowanych rekolekcji jubileuszowych (tzw. misji). Inwigilowany, szykanowany, kilkanaście razy przesłuchiwany, SB przez kilka miesięcy uniemożliwiła mu opuszczenie plebanii.

1987-1991 proboszcz w Sanktuarium Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach, 1991-1999 w parafii św. Kazimierza w Policach, 1999- 2014 w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba Apostoła w Szczecinie.

Karateka z trzecim danem w shotokan.

»
99
0
0
0
1 stycznia 1999 03:24 »

1992 - Arcybiskupstwo Szczecińsko-kamieńskie

25 marca 1992 roku decyzją papieża Jana Pawła II erygowane zostało Arcybiskupstwo Szczecińsko-kamieńskie, nad którym pieczę Ojciec Święty powierzył księdzu arcybiskupowi Marianowi Przykuckiemu. Od 2002 roku obowiązek ten pełnił ksiądz arcybiskup Zygmunt Kamiński,a od 2009 roku ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga.

»
69
0
0
0
25 marca 1992 02:39 »

1991 - 1999 ks. kan. Stanisław Skorodecki Proboszczem Katedry

Stanisław Skorodecki (ur. 9 listopada 1919 we Lwowie, zm. 31 lipca 2002 w Rewalu), polski duchowny katolicki, kapelan prymasaStefana Wyszyńskiego w więzieniu.

Święcenia kapłańskie otrzymał 6 stycznia 1945 w Tarnowie. Do 1951 był wikariuszem w parafii w Mielcu i w Ropczycach. Podczas kolędy 11 stycznia 1951 został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, a następnie skazany na 10 lat więzienia pod zarzutem czynnego przeciwstawiania się władzy komunistycznej i przygotowywania zbrojnej grupy oporu dla obalenia ustroju. Wyrok odbywał wRawiczu, następnie w 1953 został skierowany do Stoczka Klasztornego, by tam pełnić funkcję kapelana prymasa Wyszyńskiego. Był współwięźniem kardynała w Stoczku Klasztornym i Prudniku do 1955.

Po wyjściu na wolność ks. Skorodecki został prefektem szkół średnich w Tarnowie. Od 1960 do 1986 pracował w macierzystej diecezji w Lubaczowie (skrawek archidiecezji lwowskiej pozostały w granicach Polski), a od 1986 r. w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej jako penitencjarz katedralny, spowiednik kleryków oraz od 1991 do 1999 proboszcz szczecińskiej katedry. Po posłudze w Katedrze przeszedł na emeryturę do parafii św. Ottona w Szczecinie, gdzie sprawował posługę duszpasterską, aż do dnia śmierci. Był konsultantem filmu o uwięzieniu kardynała Wyszyńskiego Prymas. Trzy lata z tysiąca, w którym jego postać zagrał Zbigniew Zamachowski.

W pracy duszpasterskiej Skorodecki zajmował się głównie patriotycznym wychowaniem młodzieży - z grona jego uczniów ponad 150 zostało kapłanami. Zmarł tragicznie w wodach Bałtyku 31 lipca 2002. Prokuratura nie znalazła podłoża przestępczego w okolicznościach jego śmierci.

»
61
0
0
0
31 maja 1991 02:50 »

11 VI 1987 - Wizyta Papieża Jana Pawła II w Szczecińskiej Katedrze

11 Czerwca 1987 roku o godz. 16.30 papież rozpoczął trzeci etap szczecińskiego spotkania. W Bazylice Katedralnej papież spotkał się z duchowieństwem, alum­nami, siostrami zakonnymi i członkami instytutów świeckich (na spo­tkaniu było z papieżem wg zgłoszeń notowanych było razem 2 795 osób: 1210 ka­płanów diecezjalnych i zakonnych [z diecezji szczecińskiej - 420], 1017 kleryków z seminariów diecezjalnych i zakonnych [ze Szczecina- 123 alumnów] 555 sióstr zakonnych i 13 osób z instytutów świeckich). Papież podczas katedralnego nabożeń­stwa słowa Bożego przemówił do kleryków całej Polski. Dokonał również poświęce­nia obrazu Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie spotkania z alumnami papież ofia­rował bazylice katedralnej kielich, a wszystkim klerykom różańce.

»
2188
103
0
0
11 czerwca 1987 16:30 »

1983 - Katedra św. Jakuba Apostoła - Bazyliką mniejszą

3 V 1983 r. Papież Jan Paweł II podnosi listem apostolskim Quam iucunda świątynię katedralną św. Jakuba w Szczecinie do godności i tytułu bazyliki mniejszej. Uroczystość ogłoszenia katedry bazyliką odbyła się (podobnie jak rok wcześniej) w święto Matki Kościoła, Patronki diecezji 23 V 1983 r. o godz. 18.00. Pośród zaproszonych gości obecni byli: bp akwizgrański Klaus Hemmerle, bp koszalińsko-kołobrzeski Ignacy Jeż oraz rektor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie ks. prof. Remigiusz Sobański. Katedra, wg zamierzenia bpa Majdańskiego, stała się „natchnieniem i ośrodkiem wszelkich poczynań Kościoła Świętego na tej Zachodniopomorskiej Ziemi”.

»
55
0
0
0
3 maja 1983 02:37 »

31 V 1982 Konsekracja katedry

31 maja 1982 roku uroczystej konsekracji katedry dokonał ksiądz biskup Kazimierz Majdański.

»
343
0
0
0
31 maja 1982 02:21 »

1980 — 1981 Budowa metalowej konstrukcji dachu

W latach 1980-1981 nad korpusem kościoła wniesiono metalową konstrukcję dachu, przykrywając go dachówką ceramiczną, zastąpioną blachą miedzianą. We wnętrzach naprawiono i uzupełniono ubytki w sklepieniach kaplic oraz wyremontowano wieże.

»
356
0
0
0
31 maja 1980 02:19 »

1980 - 1991 ks. inf. Roman Kostynowicz Proboszczem Katedry

Ks. Roman Kostynowicz urodził się 10 kwietnia 1921 r. w Jeziernej w powiecie Tomaszów Lubelski. 25 maja 1952 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze gorzowskiej z rąk sufragana gnieźnieńskiego bpa Lucjana Bernackiego. Od 1959 r. pełnił funkcję diecezjalnego referenta ds. sztuki kościelnej w Kurii Gorzowskiej, a po powstaniu diecezji szczecińsko-kamieńskiej w 1972 r. został Diecezjalnym Konserwatorem Zabytków. Do Kamienia Pomorskiego przybył po studiach na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu jako wikariusz i konserwator zabytków w lipcu 1961 r.

Od 1962 r.proboszcz kamieńskiej parafii katedralnej. Był współtwórcą i długoletnim organizatorem, odbywającego się co roku Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. W lutym 1980 r. Zostaje proboszczem Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. Nadzorował jako Diecezjalny Konserwator Zabytków późniejsze prace w naszej katedrze.

Ksiądz Infułat zmarł 2 sierpnia 2008 r. Szczecinie. Spoczął na Cmentarzu Centralnym w grobowcu kapłanów naszej archidiecezji.

 

»
79
0
0
0
1 lutego 1980 03:01 »

6 III 1975 r. Wizytacja Abp Luigiego Poggi

Katedrę św. Jakuba odwiedził wysłannik papieża Pawła VI abp Luigi Poggi.

»
1913
0
0
0
6 marca 1975 08:35 »
Wszystkich rekordów: 80