Katedra Live

PROJEKT

Zmarli Biskupi i Arcybiskupi

Zmarli Biskupi i Arcybiskupi 28 lutego 2016 13:35 wyświetleń: 1416

+ Abp Kazimierz Majdański

Kazimierz Majdański urodził się 1 marca 1916 w Małgowie k. Kalisza. Pochodził z wielodzietnej rodziny robotniczo-rolniczej. W latach 1934–1939 studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W listopadzie 1939, jako alumn VI roku, został aresztowany przez gestapo. Był więziony w Sachsenhausen i w Dachau. Tam został poddany doświadczeniom pseudomedycznym. Po wyzwoleniu obozu wyjechał do Paryża, gdzie 29 lipca 1945 roku przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1946–1949 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim, uzyskując w 1947 roku licencjat, a w 1949 roku doktorat na podstawie rozprawy z zakresu teologii moralnej. Specjalizował się w teologii małżeństwa i rodziny. W 1982 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego.

W dniu 19 listopada 1962 roku został mianowany biskupem pomocniczym włocławskim ze stolicą tytularną Zorolus. Rok później, 24 marca, odebrał z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego sakrę biskupią. Pełnił funkcje wikariusza generalnego diecezji oraz dziekana kapituły katedralnej. Prowadził wykłady w Akademii Teologii Katolickiej. W 1972 roku habilitował się. Współpracował z Janem Pawłem II w prowadzeniu Watykańskiego Komitetu Rodziny. Był założycielem, profesorem i pierwszym dyrektorem (do 1993) Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) w Łomiankach k. Warszawy. W latach 1956–1974 kierował redakcją pisma „Ateneum Kapłańskie”.

Podczas II Soboru Watykańskiego uczestniczył w rozmowach poprzedzających przygotowywanie listu biskupów polskich do biskupów niemieckich z pamiętnymi słowami „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Sam wielokrotnie mówił o potrzebie przebaczenia i pojednania między Polakami i Niemcami.

W dniu 1 marca 1979 roku mianowany został przez papieża Jana Pawła II ordynariuszem szczecińsko-kamieńskim. Uczestniczył w pracach instytucji watykańskich, był wiceprzewodniczącym Papieskiej Rady ds. Rodziny, brał udział w sesji Światowego Synodu Biskupów w 1980 roku. W okresie sprawowania funkcji biskupiej zabiegał o utworzenie w Szczecinie seminarium duchowego. Mimo trudności ze strony władz PRL doprowadził do powstania Wyższego Seminarium Duchownego pw. Świetej Rodziny (1981) oraz Instytut Świeckiego Życia Konsekrowanego – Świętej Rodziny (1986). Utworzył w szczecinie filię Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej. Przyczynił się do powrotu dominikanów i franciszkanów. Sprowadził do Szczecina Siostry Misjonarki Miłości (bł. Matki Teresy z Kalkuty), które objęły troską najuboższych. Erygował 74 nowych parafii, zabiegał o odbudowę zrujnowanych świątyń. Otaczał troską duszpasterską ludzi pracy, osobiście pomagając robotnikom w czasie strajków, narodzin „Solidarności” i w stanie wojennym. Opiekował się nimi w okresach represji i internowania. W kolejne rocznice szczecińskiego Grudnia ’70 i szczecińskiego Sierpnia ’80 przewodniczył modlitwie przed bramą Stoczni Szczecińskiej i celebrował nabożeństwa w katedrze szczecińskiej.

Dzięki jego staraniom 11 czerwca 1987 roku doszła do skutku w Szczecinie wizyta papieża Jana Pawła II, która stała się wielkim duchowym przeżyciem dla wiernych. Przyczynił się do rozwoju i poszerzenia diecezji, co dało podstawy do podniesienia Szczecina do rangi metropolii w marcu 1992.

W 1992 roku ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego został przeniesiony w stan spoczynku i zwolniony z obowiązków duszpasterza diecezji. Otrzymał jednocześnie tytuł arcybiskupa ad personam.

Przez wiele lat związany był ze środowiskiem Radia Maryja.

W 1992 roku w uznaniu wybitnych zasług dla Uniwersytetu Szczecińskiego i ziemi szczecińskiej, a także za całokształt działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i edytorskiej otrzymał doktorat honoris causa tej uczelni. Był honorowym obywatelem Szczecina (1996), Łomianek (2003), Warszawy (2004), Stargardu Szczecińskiego (2005) i Polic (2005).

Zmarł 29 kwietnia 2007 roku w Łomiankach. Tam został pochowany w kaplicy założonego przez siebie Instytutu Studiów nad Rodziną. W 2007 roku z inicjatywy Stowarzyszenia „Czas Przestrzeń Tożsamość” na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie posadzono Dąb Pamięci poświęcony bp. Kazimierzowi Majdańskiemu.

utworzono : 2016-02-28 13:35