Katedra Live

PROJEKT

Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca 30 grudnia 2015 11:44 wyświetleń: 3334

Wspólnota Żywego Różańca

W naszej parafii Wspólnota obejmuje dwie Róże, czterdzieści osób. Spotkania formacyne ze zmianą tajemnic różańcowych odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy świętej o godzinie 18:00. Chętnych pragnących modlić się na Różańcu, Serdecznie Zapraszamy

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Liczba osób we wspólnocie podstawowej odpowiada liczbie tajemnic różańca świętego.

Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy członkowie Żywego Różańca, tam gdzie jest to możliwe, przynajmniej raz w miesiącu zbierają się na wspólną modlitwę.

Mając na uwadze to, co zostało powiedziane w ust. 1-3 zgodnie z zamysłem założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot program duchowy Żywego Różańca obejmuje:

 1. wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennic­two Maryi, Matki Bożej;
 2. troska o wzrost wiary w duszach ludzkich;
 3. krzewienie modlitwy różańcowej;
 4. wspieranie misyjnej działalności Kościoła;
 5. troska o wierność nauczaniu Kościoła - za wzorem św. Dominika.

 

PRZYWILEJE CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

I. Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przy­wileju udzielonego przez Stolicę Apostolską [Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:

 1. przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca;
 2. uroczystość Narodzenia Pańskiego;
 3. uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego;
 4. uroczystość Zwiastowania Pańskiego;
 5. uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
 6. wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańco­wej;
 7. uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
 8. święto Ofiarowania Pańskiego.

II. Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziej­skiego.

III. Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.

IV. Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni mo­dlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.

utworzono : 2015-12-30 11:44
Wszystkich rekordów: