Katedra Live

PROJEKT

Rok 2016

Rok 2016 30 października 2016 10:24 wyświetleń: 772

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXI NIEDZIELA ROKU

30 PAŹDZIERNIKA 2016 r.


 

 
 

 1. We wtorek, 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, Kościół oddaje cześć Bogu poprzez tych, którzy już osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie, a nam, pielgrzymującym na ziemi, wskazuje drogę, która naszych braci i siostry zaprowadziła do domu Ojca. Msze Święte w tym dniu: w naszej katedrze – według porządku niedzielnego (7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 i 21.00); na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie – godz. 9.00, 12.00 i 15.00; na Cmentarzu Nowym przy ul. Bronowickiej – godz. 15.00. Procesja modlitewna za zmarłychCmentarz Centralny, bezpośrednio po Eucharystii o godz. 12.00.
 2. W środę, 2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności i poprzez pokutę oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem. Aby im przyjść z pomocą, Kościół pielgrzymujący na ziemi zanosi do Boga modlitwy i odpusty, a przede wszystkim zbawczą Ofiarę Chrystusa uobecniającą się we Mszy Świętej. Każdy kapłan w tym dniu może sprawować trzy Msze Święte: 1. według własnej intencji; 2. za wszystkich wiernych zmarłych; 3. według intencji papieża. Msze Święte w tym dniu: w naszej katedrze – 7.00, 10.00 (Ks. Abp Andrzej Dzięga), 12.00, 18.00 (Ks. Bp Marian Błażej Kruszyłowicz); na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie przy grobowcu kapłańskim – godz. 15.00 (Ks. Abp Andrzej Dzięga).
 3. Parafialna modlitwa za zmarłych – rozpoczynamy 2 listopada. W tym dniu, przed każdą Mszą Świętą, modlić się będziemy za tych, którzy w ostatnim roku odeszli do wieczności. Również w kolejne niedziele listopada, przed każdą Eucharystią, modlitewnie wymawiać będziemy przed Panem Bogiem ich imiona.          
  Wypominki za wszystkich zmarłych – codziennie, przez cały miesiąc, od 3 do 30 listopada, o godz. 17.30. Na kartach wypominkowych, obok wyraźnie zapisanych imion naszych zmarłych, w zaznaczonym miejscu wpisujemy adres zamieszkania osoby proszącej o taką modlitwę. W poszczególne dni tygodnia modlić się będziemy za zmarłych, polecanych przez parafian ze wskazanych ulic. Plan listopadowej modlitwy za zmarłych znajdziemy na plakatach oraz na odwrocie karty wypominkowej a także na katedralnej stronie internetowej. 
  Odpusty za zmarłych, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy – możemy zyskać od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet lekkiego, oraz pomodlić się w intencjach papieskich z pragnieniem zyskania odpustu.         
  Msza Święta Gregoriańska – zwyczaj ten ma swój początek w doświadczeniu św. papieża Grzegorza, który przed swoim wyborem na Stolicą Apostolską był przełożonym założonego przez siebie w 575 r. klasztoru na wzgórzu Celio w Rzymie. Po śmierci jednego z mnichów imieniem Justus, w jego celi znaleziono trzy złote monety, których posiadanie sprzeciwiało się regule życia zakonnego. Grzegorz, aby pomóc zmarłemu oczyścić się po śmierci z kary za powyższy grzech, polecił odprawienie za niego trzydziestu Mszy Świętych - każdego dnia jednej. Po trzydziestu dniach zmarły Justus ukazał się w nocy jednemu z braci mówiąc, że został uwolniony od wszelkiej kary. Ten brat nic nie wiedział o odprawianych Mszach Świętych i gdy później ujawnił treść swojego widzenia, pozostali współbracia doszli do wniosku, że uwolnienie nastąpiło w trzydziestym dniu, kiedy odprawiano ostatnią Mszę Świętą za śp. Justusa. Pod wpływem autorytetu Grzegorza - także jako Biskupa Rzymu - zwyczaj ten zyskiwał swoje miejsce w praktyce religijnej Kościoła. Możemy i my prosić o tzw. Gregoriankę, czyli trzydzieści Mszy Świętych sprawowanych codziennie za jedną osobę zmarłą.
 4. Studentów zapraszamy na spotkanie w środę o godz. 19.30. Informacje u ks. Michała.
 5. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź święta w tygodni – przed i podczas wszystkich nabożeństw.  
 6. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę rano a po wieczornej Mszy Świętej, zgodnie z prośbą Matki Bożej Fatimskiej w ramach pierwszej soboty miesiąca, zapraszamy na spotkanie formacyjno-modlitewne wraz ze Wspólnotą Żywego Różańca.
 7. Katecheza dla młodzieży i dorosłych głoszona przez Drogę Neokatechumenalną we wtorki i piątki, w tym tygodniu, z racji Uroczystości Wszystkich Świętych, odbędzie się tylko w piątek o godz. 19.00.
 8. Za zaufanie, zrozumienie oraz ofiary duchowe i materialne przekazywane na różne dzieła Kościoła, a także za ofiary składane z racji modlitwy wypominkowej, wyrażamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ. Dziękujemy również za dar serca na utrzymanie Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego.
 9. Jubilatom i Solenizantom nowego tygodnia oraz Wam, drodzy Parafianie i drodzy Goście, wraz z ks. Janem – proboszczem seniorem, wszystkimi duszpasterzami, siostrami Jadwiżankami oraz całym zespołem katedralnym życzymy, by więź z Chrystusem i Wszystkimi Świętymi, która prowadzi do źródeł świętości, dała wszystkim jasne rozumienia, że naszą prawdziwą ojczyzną jest niebo, dom Boga Ojca.

 ks. Dariusz Knapik - Proboszcz

KOMUNIKATY DODATKOWE:

 1. Małżeństwo cywilne, osoby po rozwodzie żyjące w powtórnym związku - rekolekcje w Wisełce: 4 - 6 listopada br.; zgłoszenia – tel. 669 154 687, email: zgłoszenia@spotkaniaszczecin.pl.
 2. Małżeństwa oraz związki niesakramentalne - rekolekcje „Kana” w Szczecinie: Parafia św. Jana Bosko;  5 i 6 listopada br.; zgłoszenia – tel. 500 804 117, email: kana@przymierzemilosierdzia.pl.


  Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła, 70-543 Szczecin, ul. Św. Jakuba Apostoła 1 

 

utworzono : 2016-10-30 10:24
Wszystkich rekordów: