Katedra Live

PROJEKT

Rok 2013

Rok 2013 3 lutego 2013 08:31 wyświetleń: 1387

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 03 lutego 2013 r. - IV Niedziela Zwykła

1. Dziękujemy za życzliwe przyjmowanie nas po kolędzie. Był to czas bardzo intensywny i bogaty w doświadczenia. Mogliśmy przekonać się o kondycji duchowej, materialnej i zdrowotnej naszych rodzin. 

Przyjmowanie po kolędzie oceniamy na poziomie 25%. Odwiedziliśmy ok. 1000 rodzin. W zdecydowanej większości osoby przyjmujące kolędę to emeryci, osoby samotne, rzadko całe rodziny z dziećmi w tym młode małżeństwa, sporadycznie studenci i osoby młode. Tematy poruszane w czasie wizyty duszpasterskiej dotyczyły codzienności życia: zdrowia członków rodzin, sytuacji materialnej, relacji rodzinnych i sąsiedzkich.

Cieszymy się uwagami na tematy duszpasterskie. Musimy zadbać, aby katedra nie straciła ducha modlitwy, była miejscem osobistego i wspólnotowego spotkania z Bogiem. By był łatwy dostęp do sakramentu spowiedzi św., możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu i osobistej modlitwy.

Zainteresowanie budziły również sprawy materialne i inwestycyjne parafii. Doceniono wkład pracy w przywracanie piękna świątyni choć wydaje się, że wszyscy jesteśmy już zmęczeni prowadzonymi pracami wewnątrz katedry, trwającymi nieprzerwanie od 2006 roku, które dotąd w znacznym stopniu zakłócały spokojny i modlitewny charakter miejsca. Musimy być jednak sprawiedliwi, uwzględniając fakt, że katedra tak bardzo zniszczona w czasie ostatniej wojny, w ostatnim dziesięcioleciu przeżywa swój renesans, o czym możemy zaświadczyć patrząc jak bardzo się zmienia. Po zakończeniu prac we wnętrzu świątyni, zapewniamy, że prace które będą prowadzone w najbliższych latach, będą służyły tylko wyposażeniu katedry w nowy ołtarz, ambony, ławki, stalle a także w upiększanie poszczególnych kaplic. Nie będzie to jednak w takim stopniu jak dotąd, przeszkadzało w przebiegu liturgii i modlitwy prowadzonej w świątyni.

Nie znaczy to jednak, że proces odbudowy został zakończony. W tym roku planujemy prowadzenie dalszych prac na zewnątrz katedry. W tym tygodniu otrzymaliśmy potwierdzenie dotacji Miasta Szczecin i Ministerstwa Kultury, obie w wysokości 400.000 zł, które będą przeznaczone na renowację elewacji zewnętrznej katedry. Dzięki tym środkom oraz dotacji Urzędu Marszałkowskiego i naszemu wkładowi własnemu, zakończymy prace zewnętrzne przy elewacji na kaplicy Mariackiej włącznie. Ponadto chcemy przygotować dokumentację architektoniczną przebudowy ściany północnej, tak aby skorzystać z funduszy unijnych i prowadzić prace od 2014 roku. Będzie to historyczna przebudowa, w konsekwencji której, katedra uzyska formę zewnętrzną nawiązującą do stanu sprzed II wojny światowej. Dzięki tej przebudowie powstaną nowe przestrzenie duszpasterskie i kulturalne, sale do spotkań wspólnot, świetlice dla dzieci i młodzieży z zapleczem sanitarnym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Momentem rozpoczęcia tych prac będzie zamkniecie wejścia do katedry od ulicy Grodzkiej.

W tym roku chcemy również podjąć prace modernizujące ogrzewanie katedry i obiektów parafialnych, tak aby było bardziej efektywne oraz przygotowanie generalnego remontu starej kanonii. Prosimy o modlitwę i w miarę możliwości wspieranie materialne prowadzonych prac. W czasie kolędy otrzymaliśmy 51000 zł. Suma ta będzie przeznaczona na cele parafialne i diecezjalne. Część tej sumy przeznaczymy na nowe drzwi do Bazyliki od strony południowej. Księgowość parafii przygotowuje szczegółowy bilans finansowy naszej parafii, który podamy w najbliższym czasie. 

2. We wtorek wspominamy św. Agatę męczennicę. W czasie Mszy św. poświęcimy chleb, który zgodnie z tradycją ma chronić nasze rodziny i domostwa przed klęskami żywiołowymi.

3. W poniedziałek o godz. 10.00 zapraszamy ministrantów oraz chłopców, którzy chcieliby dołączyć do tego grona na półkolonie. Chłopcy będą pod opieką ks. Marcina i diakona Macieja.

4. W tym tygodniu odeszli do wieczności: Leontyna Kaliniuk i Teresa Dudzińska, której pogrzeb odbędzie się jutro o godz. 12.00 

utworzono : 2013-02-03 08:31
Wszystkich rekordów: